compliance

 

 

 

وظیفه شناس

 

ویژگی های عمومی:

- محافظه کار

- حساب گر

-  کم تر هماهنگ

- با ثبات

-  قابل اتکا

- حواس جمع

-  سنتی

- مرتب و شسته- رفته

-  نظام مند

- دقیق

- موقع شناس

- سیاست مدار

 

نقاط قوت:

- چشم انداز: "نماینده واقع گرایی"

- آگاه و خونسرد

- انجام همه مراحل کار

- تعریف کننده مساله و موقعیت ها

- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و آزمودن اطلاعات

- تفکر سازنده

- توانایی سازماندهی

- تعیین اهداف بلند مدت

 

محدودیت ها (نقاط ضعف) :

- نیاز به مرزهای مشخص

- خودش را در فرآیندها و دستورالعمل ها محدود می کند

-  درگیری بیش از حد با جزییات

-  ترجیح می دهد در خصوص احساسات صحبت نکند

-  به جای مشاجره و بحث میدان را خالی می کند

-  مسایل منفی را فراموش نمی کند، به دیگران مشکوک است

-  به راحتی افسرده می شود

 

مرور کلی مصادیق رفتاری:

حیوان نمادین: جغد

تلفن: حرفه ای و دقیق

لباس: رسمی و محافظه کارانه

دفتر کار: مرتب، سازمان یافته، عکس ها و پوسترهای کاری و تخصصی

جهت گیری مدیریت زمان: تمرکز بر زمان ” گذشته

 

موقعیت های مدیریتی و اجرایی:

بیشتر استادکارانی شایسته هستند. وقتی نیازی را تشخیص می دهند، دیگران را برای برطرف ساختن آن سازماندهی می کنند. از انجام کامل و درست کارها در اولین تلاش، بسیار لذت می برند. ممکن است خیلی "به اعصاب دیگران نوک بزنند". توانایی افزایش اثربخشی تیمی از طریق افزایش توانایی خود در گرم کردن روابط و مشارکت دهی دیگران را دارند. به عبارت دیگر نیاز به هماهنگی و همراهی بیشتر با دیگران و ایجاد فضای انگیزاننده دارند. برای این منظور هم می بایست از انتقادی بودن صرف اجتناب کنند. این افراد در موقعیت هایی که گروهی می خواهند به اهداف درست و اخلاقی دست یابند بهترین توانایی رهبری را از خود نشان می دهند.

 
 

سبک رهبری: بروکراتیک

ویژگی های رفتاری رهبری سازمانی:

کسانی که توانایی غیر معمول برانگیختن دیگران دارند و متفکرینی انتقادی و محاسبه گر هستند، در این عامل نمرات بالایی می گیرند. روش کار آن ها شامل تحقیق، دقت برای انجام ندادن حتی یک اشتباه و تبعیت نعل به نعل از دستور العمل ها است. تاثیرگذاری آن ها بر دیگران عمدتا محافظه کارانه و هشدار آمیز است. تصمیم گیری سریع یا بدون دقت در کارهایشان جایی ندارد. برای کارهایشان برنامه می ریزند و برای اجرای برنامه هایشان کار می کنند و از دیگران کار می خواهند. سبک رهبری آن ها تحلیلی و سازمان دهنده است.
 
شیوه پیروی
 
- هرتصمیمی را نقد می کنند
- تصمیم های سریع و پر هزینه را دوست ندارند
- با عقل شان پیروی می کنند ، نه با قلبشان
- خیلی به ندرت در ابتدا واکنش مثبت نشان می دهند
- به فرصت نیاز دارند تا در خصوص تصمیم هایشان فکر کنند
- وقتی قانع بشوند، بهترین پیروان هستند
 

موقعیت های آموزشی:

واجدین این شاخص در محیط آموزش توسط “خواست حقیقت” به جلو رانده می شوند. در انجام تحقیق بسیار اثربخش و برای کشف عمیق ترین حقایق مصمم هستند. آن قدر درس ها را تکرار می کنند تا بر آن ها مسلط شوند. معلمین شایسته ولی خسته کننده ای هستند. در ایجاد فضای گرم و پر شور و شوق ضعیف اند. بهتر است برای نتایج بهتر بر روی کاربرد های عمل گرایانه موضوعات تمرکز کنند. وقتی راجع به موضوعات حساسیت به خرج می دهند و علاقه و صبر بیشتری داشته باشند، نتایج بهتری هم می گیرند. به عنوان متفکران منتقد گاهی جدی گرفته نمی شوند.

 

ویژگی های ارتباطی:

- به حرف زدن آن قدر ادامه می دهند تا دقیقا آن چه باید بگویند را گفته باشند

- معمولا شنونده های خوبی هستند

 

ارتباط نزدیک با تییپ های دیگر:

Cدر تعامل با:
 
D آرام باشید. دفاعی عمل نکنید. ریشه موضوع را پیدا کنید و حوصله D را با شواهد زیاد سر نبرید. روی راه حل براساس دیدگاه مشترک توافق کنید. مثبت باشید
I صبور باشید و بگذارید طرف مقابل حرف بزند. پرسش های هدف مندی ارایه کنید تا طرف مقابل مجبور به فکر کردن شود. آن را به سمت راه حل هدایت کنید و حرف هایشان را تعقیب کنید
Sمهربان باشید. توجه خالصانه به طرف مقابل داشته باشید. جوری واکنش بدهید انگار از کاری که انجام می دهید، لذت می برید. اعتراض نکنید. خوشبین باشید و از نقشه خودتان مطمئن باشید
C دقیق و درست بمانید. به خواسته های زورکی آن ها پاسخ واضح و روشن بدهید. از صحت اطلاعات خود مطمئن باشید ولی به پیشنهادها توجه کنید

 

منبع انگیزش: امنیت و حفاظت:

-  کیفیت بالا و استانداردها

- تعامل اجتماعی محدود

-  وظایف تفصیلی و پرجزییات

-  سازماندهی منطقی اطلاعات

- درست بودن، کیفیت

 

بزرگترین ترس ها:

- انتقاد
- اشتباه کردن
- اشتباه فهمیده شدن
- سازشکاری بر سر استانداردها

 

نقاط رشد و زمینه های توسعه فردی:

- تمرکز بر روی انجام کار درست به جای تمرکز روی درست کارکردن

- کمتر انتقادی بودن در قبال روش و فکرهای دیگران

- پاسخ دادن سریع تر برای رسیدن به نتایج گروهی

- علاقه به ساختن ارتباط سازنده با دیگر اعضای تیم

- تلاش برای ابراز قاطعیت بیش تر

- تمرکز کمتر بر روی جزییات و توجه بیش تر به افراد

- خطر کردن در همراهی با دیگر اعضای گروه

 

واکنش پذیری به محیط:

منبع رنجش: اتهام عدم شایستگی، بی نظمی و بدون ساختار بودن، نادانی، غیر دقیق بودن، اسراف، عدم پایبندی، اعتماد کورکورانه
تحت فشار: دمدمی مزاجی، غرغر کردن، تعمق بیش از حد، منفی گرایی، دل نگرانی زیاد
نیاز به: نرمش و سخت نگرفتن، ارتباط برقرار کردن با دیگران، شاد بودن، مثبت گرایی، تحمل و بردباری، مصالحه کردن، باز بودن، اعتماد کردن، نشان دادن شور و شوق
 

عادات خرید:

خریداران ظریف و دقیقی هستند که قیمت ها و کیفیت ها را با هم مقایسه می کنند. معمولا موقع خرید حواسشان به تخفیف ها، بن های خرید یا جمع آوری امتیاز خرید فروشگاهی هم هست.