influence

 

 

تاثیرگذار

 

 

 

 

ویژگی های عمومی:

- اجتماعی

- خوش بین

- اهل گفت و گو

- درخشان

- پرشور و شوق

- ترغیب کننده

- گرم

- به خود مطمئن

- اعتماد کننده

- محبوب و مردمی

- سخن دان و مستقل

 

نقاط قوت:

- حل کننده خلاق مساله

- مشوق عالی دیگران

- انگیختن دیگران برای پیشرفت

- حس طنز مثبت

- مذاکره کننده در تعارض ها، آشتی دهنده

- آدم متعلق به مردم

- فروشنده خوب

- توانایی داستان پردازی عالی

 

محدودیت ها (نقاط ضعف):

- بیش تر به فکر محبوبیت است تا اهداف قابل دست یابی

- بی توجه به جزییات

- دامنه تمرکز محدود

- استفاده بیش از حد از ژست ها و حالات چهره (نمایشی بودن)

- ساده لوحی و به راحتی گول خوردن

- تکانشی و غلو آمیز رفتار کردن

 

مرور کلی مصادیق رفتاری:
حیوان نمادین: ماهی
تلفن: محاوره ای و بازیگوشانه
لباس:دارای سبک و مطابق فشن مرتبط، جالب توجه و نتیجه صرف وقت است (غیر محافظه کارانه)
دفتر کار: بی نظم، جوایز و تقدیر نامه ها، دوستانه
جهت گیری مدیریت زمان: تمرکز بر زمان " آینده"

 

موقعیت های مدیریتی و اجرایی:
رهبرانی خوشبین هستند. شور و شوق مثبت آن ها دیگران را به داخل گود می کشد. ممکن است بیش از حد ذوق زده به نظر برسند. تمایل دارند با دیگران در خصوص کارهایی که آن ها علاقه ای به انجام آن ندارند، صحبت کنند. دیگران را با مهارت های کلامی و رفتار دوستانه خود تحت تاثیر قرار می دهند. نیاز به آمادگی برای مقابله با دستکاری شدن توسط دیگران دارند. خودشان باید الگو باشند. معمولا بیش تر از آن چه از عهده شان بر می آید، کار برعهده می گیرند و دیگرانی که از آن ها انتظار دارند ناامید می کنند. با این وجود از طریق افراد کارها را به انجام می رسانند.
 
سبک رهبری: دموکراتیک 
 
ویژگی های رفتاری رهبری سازمانی:
رهبران پرانرژی و شور و شوقی که به موقعیت های رهبری رده بالا می رسند، در این عامل بالا هستند. اهل مواجهه نیستند و بیشتر دوست دارند دیگران را ترغیب کنند و تحت تاثیر قرار بدهند. از مهارت های انسانی شگرفی در ایجاد محیط جذاب و رو به رشد برای دیگران برخوردارند. معمولا موضوع بحث آن ها با دیگران این است که چگونه در باره خودشان فکر می کنند چطور باید به پیش بروند. گاهی مغرور و خود محور به نظر می رسند ول یدر هدایت گروه ها از طریق رویکرد خوشبینانه شان بهترین هستند.
 
شیوه پیروی:
- از قلبشان پیروی می کنند
- به فرصت هایی برای خوب به نظر آمدن نیاز دارند
- خیلی حرف می زنند. تاثیر اولیه خوبی می گذارند
- خودخواهی و توانایی آن ها برای اقناع کردن دیگران، معمولا آن ها را به سمت رهبری گروه سوق می دهد
- گاهی وقت ها در حضور آن ها مشخص نیست، چه کسی چه کسی را رهبری می کند.
 
موقعیت های آموزشی:
واجدین این عامل در محیط آموزشی از بقیه جالب تر هستند. بهترین مثال ها و داستان ها در توضیح موضوع استفاده می کنند. مهارت های کلامی ایشان به مطالعه و کار گروهی جالب و جذاب می انجامد ولی معمولا دوست دارند کلاس هایشان را بیش از حد طول بدهند. ممکن است بیش تر از دیگران از تصاویر و بصری سازی در آموزش استفاده کنند. به این مساله که دیگران چطور فکر می کنند خیلی اهمیت می دهند و همین مساله به ارایه تاثیر خوب توسط آن ها کمک می کند. ممکن است به واسطه مهارت های ارتباطی شان مغرور جلوه کنند.
 
ویژگی های ارتباطی:
- هواخواهی با حرارت و اشتیاق
- مهیج و محرک
- می توانند به دیگران الهام و امید بدهند
- مستعد غلو و بزرگنمایی هستند
- اغلب شنونده های خوبی نیستندو
 
ارتباط نزدیک با تییپ های دیگر:
I  در تعامل با:
Dجدی باشید. سعی نکنید بامزه یا غیر رسمی باشید چون D ها به مسایل غیر جدی علاقه ای ندارند. زمان شناس باشید و وقت را تلف نکنید. برنامه تان برای حل مساله را ارایه کنید
I شنونده خوبی باشید. خیلی حرف نزنید. در مورد I ها عبارات تعریف آمیز، مثبت و خوب ارایه کنید. لبخند بزنید و تا حد امکان موافقت خود را با آن ها ابراز نمایید
S حساس باشید. اجازه بدهیدS ها احساساتشان را بیان کنند. وسط حرف شان نپرید و اجازه بدهید حرفشان را تمام کنند. آرام بمانید و حساسیت خود را تقویت کنید
Cواقع گرا و عمل گرا باشید. سعی نکنید روی چیزی را بپوشانید. در مواجهه با C ها درخواست پیشنهاد کنید، پذیرای نظرات باشید و احترام آمیز رفتار کنید.  در خصوص مسایل جزییات را به دقت ارایه کنید. صریح و روش مند عمل کنید.
 
 منبع انگیزش: تایید و پذیرش 
- چاپلوسی، تحسین و تمجید، محبوبیت، پذیرش
- محیطی دوستانه
- رهایی از قواعد و قوانین
- وجود دیگرانی که به مساله “جزییات” رسیدگی کنند
- قدردانی، تایید و دیده شدن
- مجله مورد علاقه  "People"
 
بزرگترین ترس ها:
پس زده شدن
غیر محبوب بودن
حوصله سر بر بودن
 
نقاط رشد و زمینه های توسعه فردی:
- سبک و سنگین کردن دلایل توافق یا عدم توافق قبل از تصمیم گیری. کمتر تکانشی بودن
- نتیجه گرایی بیشتر
- تمرین کردن برای کنترل بیشتر بر اقدامات، کلمات و احساسات
- تمرکز بیشتر بر جزییات و واقعیت ها
- یادآوری "یواش تر رفتن" به خود به خاطر بقیه افراد گروه
- کمتر حرف زدن و بیشتر گوش دادن
- در نظر گرفتن و ارزیابی ایده های دیگر اعضای گروه
- تمرکز بر پیش بردن وظایف
 
واکنش پذیری به محیط:
منبع رنجش: عدم علاقه، سنگینی و لختی، بدبینی، جزییات، محدودیت های زمانی و قراردادن ضرب الاجل ها، ساختار، پایین بودن سطح اشتیاق
تحت فشار: افراط گرایی، خوشبینی بیش از حد، ناپخته و احساساتی شدن، غیر منطقی بودن، سبک مغزی و چرند ساختن، زیادی حرف زدن، خودخواهی
نیاز به: گوش دادن، محاسبه هزینه های اقدامات، کنترل هیجان ها و عواطف، فروتنی کردن، محکم بودن، پای بندی به اصول، دقت در استفاده از کلمات
 
عادات خرید:
قیمت برای این گروه مساله نیست ولی از طریق رضایت بصری و ظاهری خرید می کنند. در تبلیغات و رنگ ها غرق می شوند.