steadiness

 

 

ثبات‌

 

 

ویژگی های عمومی:

- محافظه کار

- وفادار

- همکاری کننده

- قابل پیش بینی

- انجام کار در مقابل چیزی یا قصدی

- بازتاب دهنده

- منفعل

- صبور

- نظام مند

- مقاوم در برابر تغییر

- مداومت داشتن

 

نقاط قوت:

- قابل اعتماد و اتکا

- عضو وفادار تیم

- احترام به قدرت

- شنونده خوب، صبور و همدل

- درک کننده دیگران، دوستانه

- عضو گروه

- مهارت های انسانی خوب

- تعادل

 

محدودیت ها (نقاط ضعف):

- مقاومت در برابر تغییر

- وفاداری بیش از حد به گروه

- حساس به انتقاد و مواجهه با دیگران

- مشکل داشتن با اولویت بندی ها

- مشکل داشتن با تصمیم گیری سریع

- عدم قاطعیت، پایین بدن اشتیاق و انرژی

- ممکن است نتایج را حفظ هماهنگی با دیگران کند

 

مرور کلی مصادیق رفتاری:
حیوان نمادین: کوآلا
تلفن:گرم و لذت بخش
لباس:معمولی، راحت
دفتر کار:راحت، عکس های خانوادگی و پوستر های هنری
 
جهت گیری مدیریت زمان: تمرکز بر زمان "لحظه حاضر"
 
موقعیت های مدیریتی و اجرایی:
رهبرانی ساکت و خجالتی هستند. نگرانی عمده آن ها انجام گرفتن وظایف در محیطی آرام و با ثبات است. نیاز به صراحت، جرات ورزی و جنگندگی بیشتر دارند. ممکن است بیشتر از اقدامات متناسب با موقعیت اجرایی شان، دست به کارهای فداکارانه و از خود گذشتگی بزنند. دوست دارند با گروه های کوچک کار کنند. بیشتر سعی می کنند الگو باشند و از این طریق دیگران را تحت تاثیر قرار بدهند.
 
سبک رهبری:مشارکتی 
 
ویژگی های رفتاری رهبری سازمانی:
افراد خجل و کمرویی که بر دیگران تاثیر می گذارند، در این شاخص بالا هستند. سبک رهبری آن ها رهبری خدمت گزار است و کمتر دوست دارند پیروان را به چالش بکشند یا از سوی آن ها به چالش کشیده شوند. “رهبران ساکت” توصیف کننده خوبی برای آن ها است. به هیچ کس توهین نمی کنند و برای خوشنودی همه به سختی تلاش می کنند. مهارت های رهبری و حساسیت آن ه به شکل دهی اتحاد در گروه ها بسیار کمک می کند.
 
شیوه پیروی:
- سریع نمی گیرند
- رهبرانی را دوست دارند که آن ها را درک کنند و رفتار معقول داشته باشند
- دوست دارند با رهبرانی کار کنند که برای طولانی مدت بشود روی آن ها حساب کرد
- دغدغه اصلی آن ها ثبات و خدمات است
- حساسیت و قضاوت کنندگی صفت مشخصه آن ها است
- محیط های آشنا و کمتر کلیدی را ترجیح می دهند
 
موقعیت های آموزشی:
واجدین این عامل محققینی نظام مند هستند. به مداومت در آموزش و آموزش گام به گام باور دارند. راهنمایی و روش تدریس ساده ولی مفهومی و بینش مهم دارند که در بعد جذابیت ضعیف است. به ساخت جذابیت بصری نیاز دارند. در محیط آموزشی دوستانی قابل اعتماد و وفادار پیدا می کنند ولی در مقابل تعارض مقاومت می کنند. بهتر است به جای ارتباط و رابطه گرایی بیشتر بر نتایج متمرکز شوند. در خصوص اعتماد و هماهنگی دلشوره ای همیشگی دارند و به همین دلیل در به اشتراک گذاری یافته ها خیلی ملاحظه کارانه و کند عمل می کنند. می شود به آن ها در ارایه توضیحات کامل، اعتماد کرد.
 
ویژگی های ارتباطی:
- ساکت
- به ندرت ارتباطی را شروع می کنند
- ممکن است از طنز و بذله گویی استفاده کنند
- معمولا شنونده های خوبی هستند
 
ارتباط نزدیک با تییپ های دیگر:
S در تعامل با:
Dبا اعتماد به نفس عمل کنید. D ها ممکن است، اهل تاکید روی خواسته های خود باشند. توانمندی های خود را ارایه کنید. او را به چالش بکشید ولی نه خیلی سخت. اگر حق با شماست کوتاه نیایید.
Iبا آن چه طرف مقابل می گوید، با علاقه گوش بدهید. فقط شنیدن کافی نیست. افکار و دغدغه های خود را به اشتراک بگذارید. از طرف مقابل بخواهید از آن چه گفته شده است، جمع بندی داشته باشد.
Sمهربان باشید ولی نه زیاد از حد. اگر لازم است، محکم عمل کنید. طرف مقابل را به انجام کارهای مورد نظر تشویق کنید.
Cبرای تحمل استرس و اثبات حرف های خود آماده باشید. طرف مقابل شما را با منطق و استدلال تحت فشار قرار خواهد داد. برای پذیرش گفته های درست،  در را باز بگذارید. بخش های خوب را بگیرید و بخش های بد را ول کنید.
 
 منبع انگیزش: ارتباطات و تقدیر شدن 
- ارزش قایل شدن برای وفاداری و قابلیت اعتماد به آن ها
- امنیت و حفاظت
- پرهیز از تغییرات ناگهانی در شیوه کار و زندگی
- فعالیت هایی که می توانند آن را شروع و تا آخرش را انجام بدهند (اعتبارش به خودشان تعلق بگیرد)
- ارتباطات، قدردانی ، امنیت
 
بزرگترین ترس ها:
- از دست دادن امنیتتغییرات ناگهانیروبرویی و مواجهه با دیگران
 
نقاط رشد و زمینه های توسعه فردی:
- پذیرش بیشتر تغییرات
- صراحت و جرات ورزی بیشتر در تعاملات بین فردی
- تمرکز بیشتر روی اهداف کلی گروه به جای روش انجام کار
- کنار آمدن سازنده با مقابله و مواجهه دیگران در تعارض ها
- توسعه انعطاف پذیری
- سریع تر کردن آهنگ حرکت برای تکمیل و به انجام رساندن وظایف
- پرورش تمایل به پیش قدم شدن در اقدامات
- کارکردن روی بیان افکار، نظرات و احساسات به دیگران
 
واکنش پذیری به محیط:
منبع رنجش: تحت فشار قرار گرفتن، عدم ثبات، عدم انعطاف، خشم، عدم وفاداری، غرور، تبعیض، بی عدالتی
تحت فشار: چاپلوسی، خطر کردن، ترسیدن، تضعیف اراده، کناره گیری کردن، همدلی کردن، چسبیدن به دیگران و رفتار کودکانه
نیاز به : قوی بودن، شجاعت، چالش پذیری، تهاجمی بودن، صراحت و جرات ورزی، پرشور و شوق ظاهر شدن، تمایل به خارج شدن از کنج امن
 
عادات خرید:
از خرید لذت می برند، خصوصا خانم های این عامل. خریدهای این گروه طولانی، کند و مقتصدانه است. اغلب دوباره به محل خرید برمی گردند چون به اندازه کافی در بازدید اول اطلاعات دریافت نکرده اند.